Till Startsidan  


  
 
Grundskola, förskoleklass och fritidshem
I grundskolan är elevernas lärande och utveckling kärnverksamheten, allt annat är underordnat denna process. Verksamheten ska präglas av arbetsglädje, lusten att lära ska bibehållas även efter att eleven lämnat grundskolan. För mer information om Vaxholms grundskolor läs vidare under respektive skola.  

Vaxholms stads e-tjänst
E-tjänsten är tillgänglig för vårdnadshavare som har barn eller elev i någon av Vaxholms stads verksamheter. Med anledning av Vaxholms stads höga säkerhetskrav ska legitimering ske med e-legitimation. E-tjänstens personliga sidan ger insyn i barnets placering i förskola, grundskola och fritidshem och ger tillgång till klasslista, schema, anmäla/se frånvaro, individuell utvecklingsplan (IUP). 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Ansvarig för sidan: Utbildningsförvaltningen

Senast ändrad: 2014-01-29 12:52


E-tjänster

Här ansöker du om plats i 
Här loggar du in till e-tjänstensKontakt
Skolchef
Ann-Katrin Samuelsson
Tel. 08 - 541 708 46


Postadress
Vaxholms Stad
Utbildningsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Kontakt
Utbildningschef
Ulrika Strandberg
E-post

Skolchef

Ann-Katrin Samuelsson
 
 
E-post utbildningsförvaltningen:
utbildning@vaxholm.se


Postadress
Vaxholms stad
Utbildningsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27B
- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -