Till Startsidan  


  
Ambassadörsprogrammet
 
Ambassadörsprogrammet vänder sig till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och syftar till att utbilda elever och lärare i hur de kan använda dator, skanner och olika programvaror såsom talsyntes och rättstavningsprogram.
Tanken är att en ökad användning av ovanstående leder till att eleven i högre grad kan delta i skolans undervisning på samma villkor som andra elever samt att de ska få ökat självförtroende.

Målen är att elever med läs- och skrivsvårigheter ska få ökad kunskap i hur de kan använda olika programvaror och lärverktyg i sin skolvardag för att kompensera sina svårigheter samt att de ska få ökat självförtroende.
Efter avslutad utbildning får eleverna bestämma om de vill fortsätta som ambassadörer. Det innebär att de får en fördjupad utbildning för att kunna hjälpa oss på skoldatateket med att visa de program och verktyg de använder exempelvis under lärarkonferenser eller när någon skola har Öppet Hus.
 
Vi startade med vår första grupp under vårterminen 2011, i november 2011 startade vi upp med vår tredje grupp som består av elever från Nya Norrbergsskolan. Nu har vi också vidareutbildat elever från de första två grupperna så att de kan vara våra ambassadörer på skolorna vid ex konferenser och öppet hus.
 
På den här sidan kommer ni hitta den senaste informationen om ambassadörsprogrammet samt en del material från tidigare gruppers utbildning.
 
 
Senaste nytt!

Höstens andra ambassadörsgrupp november 2012!


Ny ambassadörsgrupp sept 2012!
En ny grupp bestående av elever i år 5 från Söderfjärdsskolan och Rindö skola startades upp 20 september. Sex glada och entusiastiska elever tillsammans med medföljande personal fick sina datorväskor och grundläggande utbildning. Återstående utbildningar är inbokade 4 okt, 15 okt och avslutning 22 okt

Ambassadörer Ht-12


Avslut Norrbergsskolan

Nu har vi avslutat ambassadörsutbildningen med vår andra grupp från Norrbergsskolan. Vi önskar er alla en riktigt skön sommar med en bild på den goda tårtan eleverna, lärarna och vi avnjöt i samband med avslutningen.

tårta deltaArkiv

2011-11-08
Nu har ytterligare en grupp elever genomgått ambassadörsprogrammet hos oss på Skoldatateket. Den här gången var det elever från Söderfjärdsskolan och Resarö skola som deltog. Tillsammans har vi lärt oss mycket nytt. Den 8 november hade vi avslutning med diplomutdelning, tårtätande och en del kluriga uppgifter att lösa. Stort TACK till alla elever och personal på skolorna som deltagit med stor entusiasm!

Beta

 
13 juni 2011
Avslutning av ambassadörsutbildningen
Under våren har totalt sex elever från Vaxö skola, Rindö skola och Resarö skola tillsammans med sina lärare och specialpedagoger i tre steg fått utbildning i dator, skanner och c-penna samt olika programvaror såsom talsyntes och rättstavningsprogram. Samtliga elever har dyslexi och dessa olika verktyg är tänkta att underlätta deras skolvardag. Under hösten kommer en del av dessa elever fortsätta sin utbildning och få möjlighet att verka som ambassadörer i kommunen. Det innebär att de kommer hjälpa oss på skoldatateket med att visa de program och verktyg de använder exempelvis under lärarkonferenser eller när någon skola har Öppet Hus.
Måndagen den 13 juni hade vi avslutningsfest med tårta och diplomutdelning. Birgitta Orrlander, chef för ESU, deltog samt Monica Lundberg, utbildningschef i kommunen.
Till hösten startar vi upp en ny grupp som kommer att bestå av elever från Pålsundsskolan och Resarö skola. Vi kommer senare under hösten även starta upp en grupp med elever från Norrbergsskolan.
Vi på skoldatateket vill tacka alla engagerade och intresserade lärare som deltagit i projektet, samt framförallt, ni elever som har deltagit. Det har varit en förmån att få se er utvecklas tillsammans i gruppen.
En riktigt trevlig sommar önskar vi er alla!

ambassadörsavslutning

 Ansvarig för sidan: Rikard Sjöstedt
Senast uppdaterad av:
2013-03-04 10:57

E-tjänster

Här ansöker du om plats i 
Här loggar du in till e-tjänstensKontakt

Leif Karlsson, IT-pedagog leif.karlsson@edu.vaxholm.se
Annika Gustafsson, Specialpedagog  annika.gustafsson@edu.se
08-541 709 30, 08-541 709 15

E-post
 
 
Öppettider:
Måndag-tisdag 08.00-16.00Postadress
Vaxholms stad
Skoldatateket
185 83 Vaxholm


Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27B


Kontakt
Utbildningschef
Ulrika Strandberg
E-post

Skolchef

Ann-Katrin Samuelsson
 
 
E-post utbildningsförvaltningen:
utbildning@vaxholm.se


Postadress
Vaxholms stad
Utbildningsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27B
- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -