Till Startsidan  


  
Skoldatateket i Vaxholm
 
LoggaVälkommen till Skoldatateket, en IT-satsning för barn i behov av särskilt stöd med fokus på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi; koncentrationssvårigheter, ADHD samt matematiksvårigheter.
 
En lyckad undervisning som är tillgänglig för alla bygger på en optimal lärmiljö där även elever i behov av särskilt stöd kan ta till sig kunskap. På Skoldatateket har vi olika  lärverktyg som på ett enkelt sätt möjliggör detta. Pedagogens engagemang och kompetens har en avgörande betydelse för att eleven ska få det hon eller han behöver. Vår verksamhet är avgiftsfri och syftar till att ge information och utbildning om lärverktyg, kompenserande programvaror och träningsprogram.
Arbetslag och lärare på skolorna i Vaxholm är välkomna hit, antingen för konsultation i ett specifikt elevärende, eller för visning av det material vi har. Om du som förälder tror att ditt barn skulle vara hjälpt av oss, kontakta ansvarig lärare på skolan så hör de av sig till oss.

 
 
Vi som arbetar här är: 

Leif Karlsson, IT-pedagog
Annika Gustafsson, Specialpedagog
Våra lokaler är belägna högst upp i kommunhuset på Eriksövägen 27. Vi finns på plats måndag t.o.m. fredag.
  
                     
 
Missa inte senaste nytt samt gratistips!

Dyslexiförbundet FMLS: Tidningen läs & skriv

Skolverkets nyhetsbrev kring IT i skolan:
IT i skolan      Nr 3/2013

Nyhetsbrev från Datorn i undervisningen (DIU): DIU
 
 


Ansvarig för sidan: Ildiko Nordgren

Senast ändrad: 2014-01-09 10:03


E-tjänster

Här ansöker du om plats i 
Här loggar du in till e-tjänstensKontakt

Leif Karlsson, IT-pedagog leif.karlsson@edu.vaxholm.se
Annika Gustafsson, Specialpedagog  annika.gustafsson@edu.se
08-541 709 30, 08-541 709 15

E-post
 
 
Öppettider:
Måndag-tisdag 08.00-16.00Postadress
Vaxholms stad
Skoldatateket
185 83 Vaxholm


Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27B


Kontakt
Utbildningschef
Ulrika Strandberg
E-post

Skolchef

Ann-Katrin Samuelsson
 
 
E-post utbildningsförvaltningen:
utbildning@vaxholm.se


Postadress
Vaxholms stad
Utbildningsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27B
- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -