Till Startsidan  


  
Förhandsbesked
 
För åtgärder som kräver bygglov kan man söka förhandsbesked. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar. I förhandsbeskedet behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda. T.ex. om förutsättningarna att lösa vatten- och avlopp är oklara ska inte sökanden behöva upprätta alla de ritningar som krävs vid en bygglovansökan. Förhandsbesked kan däremot inte prövas för t.ex. ändrad användning eller för åtgärder som kräver mark- eller rivningslov.
 
Din ansökan ska innehålla:
Byggnadsnämnden är bunden av sitt beslut om förhandsbesked vid prövning av en bygglovansökan som görs inom två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft.
 
Kostnad

Ett förhandsbesked utanför detaljplanelagt område kostar ca 7 500-15 000 kr beroende på om platsbesök krävs, prövning av strandskyddsdispens m.m.

Ett förhandsbesked inom detaljplanelagt område kostar ca 6 000 kr.
 


Ansvarig för sidan: Stadsbyggnadsförvaltningen

Senast ändrad: 2011-10-25 14:33Kontakt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadschef
Susanne Edén
 
E-post till stadsbyggnadsförvaltningen

Växel: 08 - 541 708 00

Postadress
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27
Vaxholm


Bygglov:

Skicka gärna mejl till oss,
vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Vill du komma i kontakt med din handläggare, mejla
stadsbyggnad@vaxholm.se
eller ring under telefontiden:
måndag 10-11:45
tisdag 10-11:45
onsdag 10-11:45
 
Alla besök förbokas.


 - Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -