Till Startsidan  


  
Marklov (ex. trädfällning, schaktning)
 


Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, marklov för åtgärder som schaktning eller fyllning för att avsevärt förändra markens höjdläge inom kvartersmark eller mark för allmän plats. Trädfällning och skogsplantering kan också behöva marklov om det finns bestämmelser om detta i detaljplanen.

Handlingar vid marklovsansökan (2 ex)

  • Ansökan
  • Situationsplan
  • Sektionsritning (vid schaktning eller fyllning)

 

 

 

 


Ansvarig för sidan: Stadsbyggnadsförvaltningen

Senast ändrad: 2011-11-16 12:39Kontakt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadschef
Susanne Edén
 
E-post till stadsbyggnadsförvaltningen

Växel: 08 - 541 708 00

Postadress
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27
Vaxholm


Bygglov:

Skicka gärna mejl till oss,
vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Vill du komma i kontakt med din handläggare, mejla
stadsbyggnad@vaxholm.se
eller ring under telefontiden:
måndag 10-11:45
tisdag 10-11:45
onsdag 10-11:45
 
Alla besök förbokas.


 - Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -