Till Startsidan  


  
 
Dagverksamhet på Lägerbacken

För att få stimulans och träffa andra kan personer över 65 år delta i dagverksamheten på Lägerbacken. Dagverksamhet är öppen måndag - torsdag kl 9.00-13.00.

Dagverksamhet för dementa

Dagverksamheten för dementa är en biståndsbedömd verksamhet för personer med diagnostiserad demenssjukdom. Lokalen är belägen på Borgmästaregårdens särskilda boende, Ullbergs väg 7. Kommunen ordnar transport till och från dagverksamheten.
Sedan 1 december 2009 bedrivs denna dagverksamhet på entreprenad av Norlandia Care AB. Dagverksamheten har utbyte med hemtjänst, anhöriga och Silviasyster.
Verksamheten är öppen måndag-torsdag kl. 10.30 - 16.00.
 
Aktiviteter inom dagverksamhet anpassas efter individuella behov och önskemål men också med hänsyn till grupp. Exempel på aktiviteter:

- promenader/utevistelse
- läsa och diskutera aktuella händelser (dagstidningen)
- aktiviteter i samband med måltid och fika
- lättare sysslor i samband med städning
- musikunderhållning
- sång och dans
- högläsning ur böcker
- gymnastik
- taktil massage/beröring
- caféverksamhet med bingo
- besök på museum, utställningar med mera.
 


Ansvarig för sidan: Socialförvaltningen

Senast ändrad: 2010-12-29 15:18Kontakt
Dagverksamhet Lägerbacken
AnnaMarie Trulsson
Tel. 08 - 541 708 14
E-post

Enhetschef
Vaxholms stad
Karin Wigstrand
Tel.  08 - 541 708 78
Fax. 08 - 541 708 95
Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27B


Verksamhetschef Borgmästaregården
Maria Larsson
Norlandia Care AB
Tel. 08 - 522 426 70
E-post


Besöksadress
Ullbergs väg 7


- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -