Till Startsidan  


  
Färdtjänst
 

Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken i Stockholms län. Den som på grund av bestående funktionsnedsättning har avsevärda svårigheter att resa med kollektivtrafiken har genom färdtjänsten möjlighet att få resa med taxi eller färdtjänstbuss. Stockholms läns landsting bestämmer reglerna, fattar beslut och utfärdar tillstånd för färdtjänst. Kommunen utreder behovet av färdtjänst.

För att få färdtjänst måste man bo i Stockholms län och ha en funktionsnedsättning som beräknas vara bestående i minst sex månader. Man ska på grund av funktionsnedsättningen ha avsevärda svårigheter att använda den reguljära kollektivtrafiken, det vill säga bussar, tunnelbana och pendeltåg.

Ansökan: Kontakta din läkare för att få ett läkarintyg för färdtjänst. Läkaren skickar intyget till:

Vaxholms stad
socialförvaltningen
185 83 Vaxholm

Kommunens färdtjänsthandläggaren kontaktar dig efter att läkarintyget inkommit. En utredning görs och därefter fattar landstinget ett beslut om tillstånd för färdtjänst. Den som fått tillstånd för färdtjänst får göra resor i hela Stockholms län. En färdtjänstresa skall gå mellan två olika adresser. Färdtjänstkund som reser med kollektivtrafiken gör det kostnadsfritt. Vid nyansökan skall passfoto bifogas.


 

 
Riksfärdtjänst
Den som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett särskilt kostsamt sätt eller om resa inte kan genomföras utan ledsagare, kan ansöka om Riksfärdtjänst utanför Stockholms län men inom Sverige.
Funktionsnedsättningens svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas och om ledsagare behövs. Utgångspunkten är alltid allmänna kommunikationer, tåg, flyg eller taxi/specialfordon. Resenären betalar egenavgift motsvarande normal kostnad med allmänna kommunikationer. Med normalreskostnad avses tåg 2:a klass.  Eventuell ledsagare medföljer utan särskild kostnad. För närmare upplysningar kontakta färdtjänsthandläggare i Vaxholms stad.
 


Ansvarig för sidan: socialförvaltningen

Senast ändrad: 2013-10-17 13:28Kontakt
Enhetschef
Katarina Riska
Tel. 08 - 541 708 37
 
Färdtjänst
Annika Kjellberg
Tel 08 - 522 427 89
E-post
 
Biståndshandläggare
träffas säkrast
måndag - fredag kl 09.00-10.00
Tel. 08 - 541 708 00
E-post
 
Den som redan har kontakt med kommunens LSS eller psykiatrihandläggare vänder sig till denne.
Postadress
Vaxholms stad
Socialförvaltningen
185 83 Vaxholm


Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27 B - Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -