Till Startsidan  


  
Hemtjänst
 

hemtjänst3001

 
För att bättre klara av att bo hemma kan äldre och/eller funktionsnedsatt få hjälp och stöd av hemtjänsten. Hjälpen kan till exempel bestå av personlig omvårdnad som dusch, av- och påklädning och toalettbesök. Du kan få hjälp att göra i ordning en måltid eller med att få komma ut på en promenad. Det finns även möjlighet att få service i form av städning, inköp, tvätt och färdiglagad mat. Hemtjänsten kan ge hjälp någon gång i veckan eller flera gånger per dygn efter individens behov. Hemtjänstpersonal finns tillgänglig dygnet runt och de har tystnadsplikt. All personal i hemtjänsten är anställd av Vaxholms stad och kan legitimera sig. Hemtjänst söks hos äldreomsorgens biståndshandläggare. Även yngre personer kan få hemtjänst efter biståndsbeslut.
 
Inköp, städning och tvätt

Långt innan man behöver hjälp med personlig omvårdnad kan hjälp med de tyngre sysslorna i hemmet behövas på äldre dar. Man kan få hjälp att få hem sina varor från en vald butik varje vecka, få städning var tredje vecka och få lämna tvätt varannan vecka. Pensionärer som bor i stora bostäder får två rum i bostaden samt kök och badrum städade vid varje tillfälle. Ansökan om hjälp med städning, inköp eller tvätt görs hos socialförvaltningens biståndshandläggare. Hemtjänstens personal i Vaxholms kommun utför tjänsterna. De har tystnadsplikt och kan legitimera sig.

 

 
Nattbemanning
Två vårdbiträden är i tjänst i Vaxholm varje natt. De besvarar alla larmanrop från äldre som har trygghetstelefon. Den som har tryckt på larmknappen kan tala med nattpersonal. När det behövs kommer personal hem till din bostad och hjälper dig. Om personen som larmat inte kan tala går nattpersonalen in i lägenheten.
På dagtid är det hemtjänstens personal som besvarar larmanropen. Personal är på plats i ditt hem inom 60 minuter från larmet. Detta gäller inte på Tynningö eller mindre öar utan bro till fastlandet. 
Ansökan om hemtjänst

För att ansöka om hemtjänst, kontakta biståndshandläggare.

 


Ansvarig för sidan: socialförvaltningen

Senast ändrad: 2013-10-17 14:22Kontakt
Enhetscef
Karin Wigstrand
Tel.  08 - 541 708 78
Fax. 08 - 541 708 95
 
Biståndshandläggare

träffas säkrast
måndag - fredag kl 09.00-10.00
Tel. 08 - 541 708 00
 

 
- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -