Till Startsidan  


  
Korttidsboende/växelboende
 
Korttidsboende
Korttidsboende är ett tillfälligt boende för äldre med stort omvårdnadsbehov.
 
Korttidsboende kan beviljas 
- den  som är utskrivningsklar från sjukhus, men inte kan komma hem direkt
- den som beviljats särskilt boende och väntar på att få tillgång till det
- den som behöver stärka den egna förmågan att bo kvar hemma
- den vars närstående behöver enstaka period avlastning
För insatsen betalas dygnsavgift enligt taxa fastställd av Vaxholms stad.
 
Växelboende
Växelboende är en form av korttidsboende.
Det innebär att den enskilde under en längre period växlar med att bo t ex två veckor hemma och två veckor på korttidsboende.
Syftet med insatsen är att avlasta närstående och/eller stärka den egna förmågan för att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende.
För insatsen betalas dygnsavgift enligt taxa fastställd av Vaxholms stad.
 
Korttidsboende beviljas i första hand på Borgmästargården i Vaxholm.
För ansökan om korttidsboende kontakta biståndshandläggare, se kontaktruta till höger.
 Ansvarig för sidan: Socialförvaltningen
Senast uppdaterad av: IFO Admin-karin blomqvist-eklund
2012-08-10 10:15


Kontakt
Enhetschef
Katarina Riska
Tel. 08 - 541 708 37
E-post

Biståndshandläggare

träffas säkrast
måndag - fredag kl 09.00-10.00
Tel. 08 - 541 708 00
 Postadress
Vaxholms stad
Socialförvaltningen
185 83 Vaxholm


Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27 B- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -