Till Startsidan  


  
LOV inom hemtjänsten i Vaxholm
 
Kundval inom hemtjänsten

I Vaxholms Stad finns kundval enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten.
LOV innebär att företag som vill utföra hemtjänst i Vaxholms stad kan ansöka om att göra det från den 1 mars 2014. Från den 1 april 2014 finns det möjlighet att välja vilken utförare du vill ha. Du väljer mellan stadens utförare för hemtjänst och de utförare som staden skrivit avtal med.

För att bli godkänd måste utföraren uppfylla ett antal krav som socialnämnden har beslutat om. På så sätt kan du vara säker på att den omvårdnad och service du får håller en hög kvalitet.

Insatserna är indelade i omvårdnad och service. Vissa utförare kommer att erbjuda båda delarna, och andra endast någon av dem. Du kan välja en utförare för omvårdnadsinsatser och en annan för serviceinsatser om du önskar.

Det finns dock vissa undantag från möjligheten att välja utförare. Nedanstående insatser ingår inte i kundvalet, utan utförs av Vaxholms stads egen regi:
  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Nattinsatser mellan kl 22:00 - 07:00

Hur väljer jag?
När du har bestämt vilken utförare du vill anlita för din hemtjänst kontaktar du din biståndshandläggare. Anlitar du redan Vaxholms Stads egen regi och vill fortsätta med samma utförare behöver du inte göra någonting.

Du kan bara välja utförare (företag), inte en speciell person. Den utförare som du väljer kommer att ansvara för dina beviljade insatser. Här kan du se vilka utförare du kan välja.

Måste jag välja?
Det är inte nödvändigt att aktivt välja utförare. Om du inte vill eller kan välja hemtjänstföretag kommer du att få din hjälp från ett av företagen enligt en turordningslista.


 


Ansvarig för sidan: socialförvaltningen

Senast ändrad: 2014-03-03 12:34Kontakt
Handläggare
Charlotte Damberg
Tel.  08 - 541 708 39
Fax. 08 - 541 708 57
E-post


Postadress
Vaxholms stad
socialförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27B- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -