Till Startsidan  


  
Särskilda Boenden
 
Den som har stort och varaktigt omvårdnadsbehov kan ansöka om särskilt boende med heldygnsomsorg. I dessa boendeformer hyr man själv sin lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadstillägg. Man tar med sig sina egna möbler. Utöver hyra betalar man för mat och omsorg. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har ansvar för hälso-och sjukvård med sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeut. För läkarvård svarar landstinget.

Vaxholms stad har 89 platser för särskilt boende. Dessa är uppdelade på:

  • Borgmästargården, Cyrillus och Framnäshagen som drivs på entreprenad av Norlandia Care AB.
  • Väsbygården och Korallen, Vallentuna. Vaxholms stad köper 10 platser för personer med demenssjukdom. Drivs av Vallentuna kommun.
Vill Du veta mer?

Har du frågor eller vill göra en ansökan, ska du vända dig till biståndshandläggaren i ditt område. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut

 

 

 


Ansvarig för sidan: Socialförvaltningen

Senast ändrad: 2012-08-22 15:55Kontakt
Enhetschef
Katarina Riska
Tel. 08-541 708 37
E-post

Biståndshandläggare

träffas säkrast
måndag - fredag kl 09.00-10.00
Tel. 08 - 541 708 00
E-post


Postadress
Vaxholms stad
Socialförvaltningen
185 83 Vaxholm

Fax
Fax. 08 - 541 708 57

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27 B


- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -