Till Startsidan  


  
Anhörigstöd
 

"Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer närstående som har funktionsnedsättning." (5 kap. 10§ Socialtjänstlagen)

Livet kan förändras oväntat eller gradvis. Om någon blir allvarligt sjuk eller drabbas av en olyckshändelse kan närstående behöva stöd för att få vardagen att fungera.
Vaxholms stad har en anhörigkonsulent man kan vända sig till.

Anhörigstödet riktar sig till närstående som vårdar i hemmet. Syftet är att underlätta vardagen,motverka ohälsa och isolering, finna och upprätthålla glädje och ork.

 
Vem är anhörig/närstående?
Du kan vara syskon, dotter/son, förälder, sambo, make/maka, vän eller granne.

Anhörigstödet erbjuder:
  • råd och stöd
  • enskilda stödsamtal
  • stödgrupper
  • nätverk
  • information
  • föreläsningar
Välkommen till Vaxholms och Österåkers nätverk för dig som är anhörig till någon med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
I nätverket kan du träffa andra personer i liknande situation för samtal, gemenskap, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Hör av dig till Vaxholms anhörigkonsulent om du har frågor eller vill anmäla dig.Anhörigstödet är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt.
 

 

 


Ansvarig för sidan: socialförvaltningen

Senast ändrad: 2012-12-13 07:56Kontakt
Anhörigkonsulent
Madelaine Wallén
Tel. 08 - 522 426 53
Fax. 08 - 541 708 95


Postadress
Vaxholms stad
Socialförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Lägerbacken
Hamngatan 50 


- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -