Till Startsidan  


  
Avlösarservice enligt LSS
 
Med avlösarservice menas att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver ofta hjälp med avlösarservice för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösarservice vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt det funktionsnedsatta barnets syskon eller för att kunna resa bort.

Även för vuxna som vårdas av anhöriga eller närstående kan avlösarservice vara ett behov.
Anhöriga gör ofta stora och tunga vårdinsatser och behöver avlösning för att vila eller genomför egna aktiviteter.

I Vaxholms stad drivs avlösarservice av Omsorgshuset i Stockholm AB.

För mer information och eventuell ansökan, kontakta Vaxholms stads LSS-handläggare.
 


Ansvarig för sidan: Margot Franzén

Senast ändrad: 2012-04-11 16:42Kontakt
Enhetschef
Katarina Riska
Tel: 08-541 708 37


Biståndshandläggare
 
Psykisk funktionsnedsättning
handläggare
Tel. 08-541 708 00
träffas säkrast
måndag - fredag 09.00-10.00
E-post
LSS
Jenny Bergkvist Wallace
Tel. 08-541 708 25
träffas säkrast
måndag - fredag 09.00 -10.00Postadress
Vaxholms stad
Socialförvaltningen
185 83 Vaxholm


Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27B


- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -