Till Startsidan  


  
Kontaktperson
 

Alla behöver någon att prata och umgås med men man har olika förutsättningar att knyta sociala kontakter. Funktionsnedsatta kan ha särskilt svårt att skapa sociala kontakter utöver anhöriga och personal. Därför behövs en kontaktperson.
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta(LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) kan man ansöka om en kontaktperson.

De som har möjlighet att söka kontaktperson är människor med utvecklingsstörning, autismliknande tillstånd, människor med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder.
Även människor med andra varaktiga psykiska och fysiska funktionsnedsatta har möjlighet att söka kontaktperson. 

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska att umgås med, som har tid och tålamod och som går att lita på. Kontaktpersonskapet är ideellt och bygger på frivillighet. Ett arvode utgår samt en omkostnadsersättning för de utgifter kontaktpersonen har i samband med uppdraget. Det krävs ingen formell utbildning eller erfarenhet för att vara kontaktperson men man skall ha fyllt 18 år. Den enskilde och kontaktpersonen bestämmer tillsammans när de ska träffas och vad de ska göra.

Uppdraget följs upp av LSS-handläggare minst en gång per år. Kontaktpersonen har tystnadsplikt. Samtliga tilltänkta kontaktpersoner kontrolleras i social- och polisregister


 

 

 

 

 


Ansvarig för sidan: Socialförvaltningen

Senast ändrad: 2013-10-17 13:47Kontakt
Enhetschef
Katarina Riska
Tel: 08-541 708 37


Biståndshandläggare
 
Psykisk funktionsnedsättning
handläggare
Tel. 08-541 708 00
träffas säkrast
måndag - fredag 09.00-10.00
E-post
LSS
Jenny Bergkvist Wallace
Tel. 08-541 708 25
träffas säkrast
måndag - fredag 09.00 -10.00Postadress
Vaxholms stad
Socialförvaltningen
185 83 Vaxholm


Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27B


- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -