Till Startsidan  


  
Brottsprevention
 


Vaxholms stad är en av Sveriges säkraste kommuner


Enligt årets rapport ”Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2011” av Sveriges kommuner och Landsting, SKL, står det klart att Vaxholms stad placeras på 15:e plats av landets totalt 290 kommuner. Resultatet är en förbättring från föregående år, då Vaxholms stad placerades på 19:e plats, och en indikation på att arbete för ett tryggt och friskt Vaxholm är på rätt väg.

För fjärde gången publicerar idag Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2011”. I rapporten jämförs indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet på kommunnivå. Rapporten placerar Vaxholm stad på 3:e plats i Stockholms län och på 15:e plats av landets totalt 290 kommuner. Vaxholms stads placering baseras på det sammanvägda värdet av antalet dokumenterade olyckor, bränder, våldsbrott, inbrott och stölder per 1000 invånare.

Vaxholm stad placerades redan 2010 genom sin 19:e plats högt i jämförelsen med landets kommuner. Årets avancemang är ett tecken på att arbetet för att skapa en trygg plats att leva, verka och bo på är på rätt väg. Bland nordostkommunerna ligger Vaxholm i topp.


Läs mer i Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2011


Stödcentrum för unga brottsoffer i Roslagen

 
Stödcentrum för unga brottsoffer i Roslagen hjälper och stödjer barn och ungdomar som utsatts för brott eller varit vittne till när någon annan utsatts för brott. Stödcentrum är en samverkan mellan Polis och Socialtjänst i Vaxholms stad, Danderyd, Täby, Vallentuna samt Österåker.
 
Stödcentrum vänder sig till:

Barn och ungdomar, mellan 12-25 år, som blivit utsatta för exempelvis personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredande. Barn och ungdomar som blivit vittne till ett brott.
Närstående till en ung person som utsatts för eller bevittnat ett brott, till exempel förälder, syskon eller kompis.

Stödcentrum kan erbjuda: Stödsamtal: Om du vill ha hjälp att bearbeta brottshändelsen och dess följder kan du boka tid hos oss.

Praktisk hjälp: Vi hjälper dig i kontakten med polis och åklagare. Informerar och ger råd angående ersättningsfrågor. Vi förbereder dig inför en rättegång genom att exempelvis besöka en rättegångssal och förklarar hur en rättegångsprocess går till. Om du vill kan vi även följa med som stöd vid själva rättegången.

Föräldrastöd: När någon i familjen drabbas av ett brott påverkar det ofta hela familjen. Du kan höra av dig till Stödcentrum med dina frågor och få råd och stöd.

All kontakt med Stödcentrum är helt frivillig, kostnadsfri och sekretesskyddad. Til Stödcentrum kan du komma anonymt och du måste inte ha gjort en polisanmälan för att få stöd hos oss.


Vill du veta mer om Sötödcentrum för unga brottsoffer i Roslagen är du välkommen att kontakta:

Emma Litzell
Stödcentrum för unga i Södra Roslagen
E-post: emma.litzell@taby.se


Tips på länkar:


Polismyndigheten i Stockholms län

Brottsförebyggande rådet
 


Ansvarig för sidan: Fredrik Sandell

Senast ändrad: 2011-12-29 10:28Kontakt
Samordnare
Trygga och friska
Madeleine Larsson
Tel. 08 - 522 426 42
Eriksövägen 27
185 81 VAXHOLM- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -