Till Startsidan  


  
Föräldrastöd
 
Fam C logga
 
Familjecentrum i Vaxholm är ett samarbete mellan
Barnavårdscentralen Vaxholms Vårdcentral, Vaxholms församling samt Vaxholms stad.

I Familjecentrum är det familjen som är i centrum. Syftet är att erbjuda stöd och vägledning till familjer boende i Vaxholm samt att bidra till skapandet av föräldranätverk. En viktig uppgift är att erbjuda föräldrar stöd i föräldrarollen.

Föräldrar erbjuds därför gruppträffar, kurser och mötesplatser. I Familjecentrums verksamhet finns personal med från BVC på Vaxholms Vårdcentral, från Vaxholms stads förskolor och socialtjänst samt från Vaxholms församling.

Bland annat erbjuds gruppverksamheter för
föräldrar med tidigt födda, förstagångsföräldrar, nyblivna flerbarnsföräldrar, adoptivföräldrar, tvillingföräldrar samt för föräldrar med barn i åldrarna 3-5 år, 6-12 år och 13-17 år

Läs mer om Familjecentrums föräldragrupper 2012

Läs mer i Familjecentrums verksamhetsberättelse


Kontakta gärna:


Vaxholms Vårdcentral loggaBarnavårdscentralen, BVC 


Södra  
                                                     Norra 
08-541 718 20                                           08-541 718 22Vaxholms församling logga 1


Vaxholms församling, Svenska kyrkan


Öppna förskolan Gamla brandstationen
      Öppna förskolan Resarö
08-541 326 80                                          08-541 372 33
08-541 300 03Webb Vapen 120409
Öppna förskolan
       Familjerätten       Individ- och familjeomsorgen
08-541 708 99
             08-541 708 00         08-541 708 00


Familjecentrums föräldrastödsprogram


ABC pnt

Alla Barn i Centrum, ABC
 
ABC föräldraträffar ger föräldrar möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter av föräldraskap. Träffarna vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Syftet är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. ABC föräldraträffar består av fyra föräldraträffar som leds av utbildade gruppledare.

Innehållet i gruppträffarna speglar den senaste forskningen kring föräldraskap och barns utveckling. En utgångspunkt för ABC är FN:s barnkonvention.
 
Innehållet i ABC handlar bland annat om att främja sitt barns självkänsla, att arbeta för att stärka relationerna i familjen samt att förebygga konflikter. Information och diskussion blandas med enkla övningar och filmer.

Familjecentrum i Vaxholm erbjuder föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år
kostnadsfritt deltagande i ABC föräldraträffar.

Tycker du ABC verkar intressant är du välkommen att kontakta:

Eva Ekberg
Förskolelärare, Vaxholms stad
eva.ekberg@vaxholm.se
 
Aktivt Föräldraskap, AF
 
Aktivt Föräldraskap är kurser för stöd och utveckling av föräldraskapet. I kurserna presenteras ett förhållningssätt som baseras på teorier från humanistisk psykologi och individualpsykologi samt demokratiskt och samarbetande ledarskap med anknytning till FN:s barnkonvention.
 
Under kurserna förs en dialog om vilka egenskaper och färdigheter som stärker gemenskap och starka, nära relationer. Aktivt Föräldraskap utgår från en mycket positiv syn på barn och tonåringar och har många beröringspunkter med FN:s barnkonvention som också ingår i kursen.
 
Grunden i Aktivt Föräldraskap är ömsesidig respekt och syftet är att stärka barns utveckling av positiv självkänsla, starkare självförtroende, större mod samt ansvarstagande och samarbetsförmåga.
 
Familjecentrum i Vaxholm erbjuder föräldrar som bor i Vaxholm med barn i åldrarna 5-12 år att delta i kursen Aktivt Föräldraskap.
 
Tycker du Aktivt Föräldraskap verkar intressant är du välkommen att kontakta:
 
Josefin Pero
Socionom, Vaxholms stad
josefin.pero@vaxholm.se

Fredrik Sandell
Samordnare, Vaxholms stad
fredrik.sandell@vaxholm.se
 


EFFEKT

 

EFFEKT är en föräldramötesmetod som syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande. Genom en restriktiv hållning kan en tidig alkoholdebut förhindras. Metoden är framtagen vid Örebro universitet.

EFFEKT vänder sig till föräldrar med barn i högstadiet. Programmet syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande och förevisar hur man som föräldrar kan agera för att förhindra tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland ungdomar.

Programmet genomförs vid korta föräldraträffar (15-20 minuter) en gång per termin i anslutning till ordinarie föräldramöten i skolår 7-9.

Läs mer om EFFEKT


Tips på länkar:
Webblogga DinSäkerhet jpeg
DinSäkerhet.se är en webbplats för din och dina barns säkerhet. På DinSäkerhet.se finns information om hur du kan skydda din familj, om olika risker och vad du kan göra om en olycka sker.

Läs mer på DinSäkerhet.se


Maria ungdom logga


Maria Ungdom arbetar tillsammans med dig och din familj med att motivera till en förändrad livsstil, att utveckla nya sätt att lösa problem och kommunicera. Har du en ungdom som är under 20 år gammal kan du vända dig till Maria Ungdom för att få hjälp och stöd.

Läs mer på Maria Ungdom


Behöver du någon att prata med? Undrar du över något? Vet du inte vart du ska vända dig? Med Mörby ungdomsmottagning kan du prata om det mesta. Mörby ungdomsmottagning vänder sig till unga som är mellan 12-22 år. På mottagningen arbetar barnmorska, kurator, gynekolog och venereolog. Alla har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Läs mer på Mörby ungdomsmottagning

NattvandrarloggaNattvandring.nu är en stiftelse som har till syfte att främja och utveckla nattvandring i hela Sverige. På stiftelsen arbetar erfarna nattvandrare med rådgivning, utbildning och stöd till nattvandrargrupper runtom i landet. Målet är att bidra till att minska risken för våld, skadegörelse och missbruk av alkohol och narkotika bland unga.


Läs mer på NATTVANDRING.NU

Rädda barnen logga
Rädda Barnens föräldratelefon – 020-786 786
Rädda Barnens föräldratelefon erbjuder ett lyssnande öra, medmänskligt stöd, och hjälp att sortera tankar och känslor de tillfällen då man tvivlar på sin förmåga som förälder.

Läs mer på Rädda BarnenBRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.

Barnperspektivet.se – BRIS för vuxna, ger vuxna möjlighet till svar på frågor som rör barn och råd kring hur du som vuxen kan samtala med barn.

Läs mer på Barnperspektivet.se
  
 


Ansvarig för sidan: Fredrik Sandell

Senast ändrad: 2013-02-19 13:58Kontakt
Samordnare
Trygga och friska
Madeleine Larsson
Tel. 08 - 522 426 42
Eriksövägen 27
185 81 VAXHOLM- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -