Till Startsidan  


  
2012-06-28
I Löwenströmska trädgårdens spår

Besökare vallfärdar till Vaxholm av olika anledningar. Denna sommar kommer 12 personer från hela landet att bo i Vaxholm under en vecka för att delta i ett byggnadsvårdsläger i Löwenströmska Trädgården, som är en unik representant för de stadsträdgårdar som i äldre tider funnits inne i städerna.

Löwenströmska trädgården är en av tre privatägda trädgårdar i Sverige som är byggnadsminnesförklarade. Den är en unik representant för de stadsträdgårdar som i äldre tider funnits inne i städerna. Här har bedrivits odling sedan mitten av 1700-talet och trädgårdens omfattning och utseende är i stort sett oförändrat sedan dess.

Trädgården behöver all uppmärksamhet och omsorg den kan få innan alla spår av dess historia är borta. Lägerdeltagarna kommer under en vecka börja ett spännande detektivarbete att varsamt väcka trädgården ur sin törnrosasömn.

Lägret arrangeras av Byggnadsvårdsföreningen och i skrivande stund finns endast ett fåtal platser kvar till lägret.
Läs mer om lägret här

Löwenströmska visas i samband med Tusen Trädgårdar
Trädgården kommer även ingå i arrangemanget Tusen Trädgårdar, då besökare är välkomna att ta del av den. Söndagen den 12 augusti bjuder Trädgårdsriket tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet in till Tusen Trädgårdar.
Läs mer om Tusen Trädgårdar här


Tillbaka

E-tjänster

Här ansöker du om plats i 
Här loggar du in till e-tjänstens

- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -