Till Startsidan  


  
2012-07-04


Arbetet på Ytterby förskola

För att hålla tidplanen i det pågående arbetet med att bygga nya lokaler för Ytterby förskola har arbetet under våren och sommaren pågått även under några helger och kvällar, vilket påverkat kringboende. Men nu är projektet i fas med tidplanen och det återstående arbetet kommer utföras på normal arbetstid, vilket innebär att det inte utförs störande jobb med tunga maskiner på helger och kvällar framöver.

Inflyttning sker vecka 31 och verksamheten i lokalerna börjar vecka 32.

Tillbaka

E-tjänster

Här ansöker du om plats i 
Här loggar du in till e-tjänstens

- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -