Till Startsidan  


  
2012-09-17
Vaxholms stad uppmärksammar Europeiska trafikantveckan 2012

Möjligheten att åka kollektivt är en prioriterad fråga i Vaxholm. Genom att planera för bostäder i kollektivtrafiknära lägen och förbättra tillgängligheten till hållplatser kan kommunen bidra till en förbättrad kollektivtrafik. Det är viktigt att kommunikationerna fungerar bra med enkla byten mellan olika linjer samt mellan olika trafikslag. Bostäder i kollektivtrafiknära lägen bidrar till kortare avstånd i staden som även gynnar möjligheten att ta sig fram på gång- och cykelvägar. Ett ökat kollektivtrafikresande ger bland annat mindre klimatpåverkan, renare luft och minskat buller.
 
Under veckan (17-22/9) finns en utställning på Vaxholms stadsbibliotek med information och råd om transporter, energi mm. Utställningen är sammanställd av den kommunala Energi- och klimatrådgivningen i Vaxholm.

Lördag den 22 september stängs nedre delen av Hamngatan av för trafik mellan kl 8.00-16.00. Vaxholms stad tillsammans med olika aktörer, föreningar och handlare medverkar under lördagen med bord längs gatan.
 
Välkomna att besöka oss i vårt tält på Hamngatan lördag den 22 september kl 10-16 samt titta på Energi- och klimatrådgivningens utställning på biblioteket!


Tillbaka

E-tjänster

Här ansöker du om plats i 
Här loggar du in till e-tjänstens

- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -