Etablera laddplatser för elbilar på kommunal mark

I takt med att fler kör elbilar ökar efterfrågan på laddplatser. Nu ger vi intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddstationer på kommunens gator.

Aktörer som ansöker om att få sätta upp laddare ansvarar för att inhämta nödvändiga tillstånd, sköta installation samt drift och underhåll av laddarna.

Vaxholms stad ansvarar för beställning och uppsättning av skyltar. Kommunen ansvarar för sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning. Aktören bekostar skyltar och uppsättning av dem.

Laddare på kommunens mark måste vara öppna för alla. Ett minimikrav är att det ska gå att ladda utan att skaffa abonnemang hos en särskild leverantör.

Se villkorsbilagan för detaljerad information om vilka kriterier som behöver vara uppfyllda.

Lämpliga platser för nya laddare

Vaxholms stad har identifierat följande platser där det lämpar sig att installera laddstolpar:

  • Officersparken, Parkgatan 5, plats för 3 stolpar som ger 6 laddplatser
  • Kronängsskolan, Ingenjörsvägen 1, plats för 4 stolpar som ger 8 laddplatser
  • Hamngatan vid Hotellet, plats för 2 stolpar som ger 4 laddplatser (platserna är tillgängliga från 2026)

Du kan välja maximalt två av ovanstående platser. Förutsatt att uppsatta villkor för aktören uppfylls är det först till kvarn som gäller. Du hittar villkorsbilagan längst ner på sidan i rutan Mer information.

Anmäla intresse för att sätta upp nya laddare

  1. Välj ut vilka platser du är intresserad av från ovanstående lista över lämpliga platser.
  2. Skicka in en ansökan via stadens e-tjänst Länk till annan webbplats.
  3. Vaxholms stad bedömer ansökan utifrån uppsatta villkor
  4. Vid godkänd ansökan tecknas nyttjanderättsavtal med Vaxholms stad
  5. Etablering av laddplats kan påbörjas

Mer information

PDF-dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av innehållet i dokumentet. Du kan läsa mer om vårt tillgänglighetarbete på sidan Tillgänglighetsredogörelse Öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: tekniska@vaxholm.se