logo

Lena och Arne Sundberg fick årets förtjänsttecken

Årets förtjänsttecken delas ut till Lena och Arne Sundberg för det arbete de under många år lagt ner på att vårda och digitalisera Vaxholms Hembygdsförenings bildarkiv.

Lena och Arne Sundberg tar emot förtjänsttecken

Vaxholms stads förtjänsttecken delas en gång per år till personer som stått för betydande gärningar som utvecklat Vaxholm.


Lena och Arne Sundberg har under många år på ideell basis arbetat med att digitalisera Vaxholms Hembygdsförenings bildarkiv. De har både ordnat utställningar för allmänheten och arrangerat visningar, bland annat i samband med både årets och förra årets Kulturnatt.


I år delades priset ut den 6 september, i samband med invigning av Kulturnatten. Till tonerna av en fanfar, ackompanjerade av publikens applåder, uppvaktades de båda pristagarna av Lena Hallberg (c), kommunfullmäktiges ordförande på scenen på lägret.


Om Vaxholms stads förtjänsttecken

Utmärkelsen tilldelas personer som genom speciellt förtjänstfulla insatser gagnat Vaxholm eller som i egenskap av föreningsledare utfört ett framgångsrikt ledarskap. Vem som ska få utmärkelsen beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott och delas ut av kommunfullmäktiges ordförande.

2014-09-16