Artikeln publicerades 17 juni 2022

44 skyddsbehövande ukrainare till Vaxholm

Migrationsverket har lämnat ett förslag till hur skyddsbehövande från Ukraina ska fördelas mellan Sveriges kommuner. Enligt förslaget kommer Migrationsverket att anvisa 44 personer till Vaxholm.

Fördelningen mellan kommunerna baseras på det totala antalet skyddsbehövande som beräknas finnas i Sverige i slutet av 2022. Förslaget utgår från kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, inklusive personer med tillfälligt skydd.

44 personer till Vaxholm

En av de allra första prognoserna talade om 136 skyddsbehövande till Vaxholm men eftersom flyktingströmmen från Ukraina har minskat väsentligt och många dessutom nu återvänder till Ukraina så har prognosen räknats om. Nu beräknas 44 personer anvisas till Vaxholm.

– Vi har i dagsläget 28 platser klara, säger Camilla Lundholm, avdelningschef på socialförvaltningen. Att få fram resten av platserna borde inte vara helt omöjligt. Vi har några olika bostadsalternativ som vi undersöker.

Nytt regelverk 1 juli

Riksdag och regering väntas 22 juni fatta beslut om det regelverk som är tänkt att träda i kraft 1 juli. Efter det fastställer Migrationsverket siffrorna. Samtidig vet ingen hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas och därmed hur många som kommer att fly landet. Om det kommer fler skyddsbehövande från Ukraina än Migrationsverket räknat med kan myndigheten inkomma med en hemställan till regeringen om att de ökar det nationella fördelningstalet. Annars ansvarar Migrationsverket för att ordna boende för de skyddsbehövande som överstiger det nationella fördelningstalet på 23 500.

19 kvotflyktingar

Förutom de skyddsbehövande från Ukraina har Vaxholm också tilldelats 19 kvotflyktingar för 2022. Av dem har 7 personer hittills kommit till Vaxholm.