Artikeln publicerades 21 mars 2023

Ändringar i busstrafiken när hållplatsen i Engarn renoveras

Från och med 3 april kommer Trafikverket att renovera bussvändslingan i Engarn. Arbetet beräknas pågå fram till midsommar. Under bygget kommer buss 670 inte att stanna i Engarn. Busstrafiken till och från Resarö kommer också att påverkas i vissa delar.

I Engarns vägskäl bygger Trafikverket sedan en tid en cirkulationsplats (rondell). Nästa steg i processen är nu att rusta upp bussvändslingan på platsen.

Arbetet med busslingan var tidigare planerat till sommaren men har kunnat tidigareläggas och kommer nu att börja måndag 3 april. Enligt nuvarande planer ska arbetet vara klart 22 juni, lagom till midsommar.

670 stannar inte i Engarn

Under byggtiden kommer buss 670 inte att stanna i Engarn eftersom det inte kommer att finns plats för vändande bussar.

En kompletterande linje, 680 K, kommer att gå från Överby, via Engarn till Kulla vägskäl för byte till 670 mot Stockholm. Resenärer från Överby mot Stockholm får under byggtiden byta buss vid Kulla vägskäl istället för i Engarn.

Resenärer från Överby mot Vaxholm får byta buss som vanligt vid Engarn men till linje 682 istället för linje 670. Buss 682 går enligt ordinarie tidtabell.

Ändringar i busstrafiken:

  • linje 670 stannar inte vid Engarn
  • linje 670X oförändrad
  • linje 680 oförändrad
  • linje 680K Överby – Engarn – Kulla vägskäl
  • linje 682 (Överby) – Engarn – Söderhamnsplan/Västerhamnsplan