Artikeln publicerades 17 maj 2024

Båtförbud mellan Kastellet och Vaxön

Nu när båtsäsongen kommit igång på allvar vill vi påminna om att det är förbjudet för privata småbåtar att köra i västra Kastellsundet, alltså mellan Kastellet och Vaxön. Det är särskilt viktig i år när en del av hamnen är ett arbetsområde.

Det är sedan länge förbjudet för fartyg kortare än 12 meter att köra i sundet mellan Vaxholm och Kastellet (västra Kastellsundet) under sommaren. Förbudet gäller 15/5–30/9.

Passagerartrafik är tillåten i sundet med en hastighet be begränsad till 5 knop. Småbåtar ska istället åka till och från Vaxholm öster om Kastellet.

Farligt för byggarbetare

Just i år är det extra viktigt att reglerna följs eftersom finns byggarbetare i Österhamnen som arbetar med att renovera kajen. Just nu pågår borrarbeten och svetsning från flytande arbetsplattformar. När det kommer vågor från båtar så gungar pråmarna upp och ner och riskerar att slå mot kajkanten.

– De stora Vaxholmsbåtarna som håller hastighetsbegränsningen är inget problem för oss, säger Karl Myrén som är arbetsledare för Peab Marin. Det är de små båtarna som troligen kör i cirka 8–10 knop som drar upp mycket svall. Det ställer till det för oss.

Enligt Karl Myrén har problemen dykt upp i samband med det varma vädret då båtlivet har vaknat i Vaxholm.

– Vi jobbar intensivt just nu och det blir svårt att borra och farligt att svetsa med risk för klämskador eller andra arbetsplatsolyckor. Vi har också dykare på plats. För dem blir det extra farligt när de arbetar nära ytan.

Han vill uppmana alla båtförare att följa reglerna och ta vägen runt Kastellet och att sänka farten när man närmar sig Vaxholm och arbetsområdet, på samma sätt som man saktar ner när man passerar vid vägarbeten.

Bild tagen ovanifrån över arbetsområdet i Österhamnen.

Foto: True North

Mer information

Läs mer om kajrenoveringen: Vaxholms kajer