Artikeln publicerades 17 juni 2024

Blommiga gräsytor i Vaxholm

Under 2024 förändrar vi skötseln av flera gräsytor i delar av Vaxholm stad. Vi släpper upp gräset och låter blommorna blomma för att ge fler ängsliknande ytor. De nya skötselrutinerna gör att vi gynnar den biologiska mångfalden och minskar vår miljöpåverkan. Det förbättrar även arbetsmiljön och sparar resurser.

För att inte sly ska etableras behöver ytorna ändå klippas ungefär två gånger per år. Skulle detta inte göras så försämras insekternas livsmiljöer. Igenväxningen kan då istället bidra till att minska förutsättningarna för insektpopulationerna.

Gräsytor som används av invånare för olika aktiviteter och rekreation kommer fortsatt skötas regelbundet som kortklippt gräsmatta, så kallat bruksgräs.

Denna ändring av skötsel av gräsytor kommer att utvärderas löpande under sommaren.

Ängsblommor

Kontaktinformation

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se.