Artikeln publicerades 15 februari 2024

Dags att söka Vaxholms kulturbidrag

Vaxholms stad delar varje år ut totalt 85 000 kronor för att främja kulturaktiviteter i Vaxholm. Verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar respektive äldre prioriteras. Sista ansökningsdatum är 15 mars.

Bidraget beviljas för aktiviteter som äger rum under året, men det går inte att söka bidrag till en aktivitet som redan genomförts.

Kulturella verksamheter som riktas till barn och ungdomar (0–18 år) och till äldre med behov av att bryta social isolering priotiteras. Verksamheten ska gärna syfta till förnyelse av konstnärliga uttryck eller produktionsformer.

Stöd ges inte till: produktion av film, musik eller litteratur, inte heller till Idrottsarrangemang, studieresor, investeringar i utrustning eller mat och dryck.

Du hittar mer information och ansökningsblanketter här: Kulturbidrag för aktiviteter i Vaxholm - Vaxholms stad