Artikeln publicerades 26 juni 2024

De ska bygga Västerhamnen

Nu är det klart att det blir Peab som bygger Västerhamnen. Detta är den fjärde av sex planerade upphandlingar inom kajrenoveringen som ligger inom ramen för den budgetram och kalkyl som togs fram i ett helt annat omvärldsläge under 2019.

I arbetet med Västerhamnen ingår det att lägga ner stödelement av betong (som producerats på Kullön och idag förvaras på Rindö) samt att rusta upp marken, vägen och uppgradera ledningsnätet i Västerhamnen.

Genomförda upphandlingar och företag som tilldelats uppdragen:

  • Stödelement av betong (Från stan byggnads)
  • Grundläggning i Österhamnen och Söderhamnen (Peab)
  • Krönbalk i Österhamnen och Söderhamnen (Sventab)
  • Mark & VA i Västerhamnen (Peab)

Kvarstående upphandlingar:

  • Mark & VA i Österhamnen och Söderhamnen
  • Finplanering
Bilden visar de specialdesignade betongblocken som förvarats på Rindö.

Betongblocken som tillverkats på Kullön och förvarats på Rindö är specialdesignade pusselbitar av nya Västerhamnen.