Artikeln publicerades 19 juni 2024

Enkätundersökning om hållbart åldrande

Vaxholms stad har skickat ut ett vykort till Vaxholms seniorer med information om en pågående enkätundersökning om hållbart åldrande. Undersökningen riktar sig till personer över 65 år och syftar till att samla in synpunkter för att möta behoven hos en åldrande befolkning i Vaxholm.

Under de kommande åren kommer andelen äldre i vår kommun att öka markant. Det får betydelse för hur kommunen behöver planera sina olika verksamheter.

Nu får alla invånare från 65 år möjlighet att bidra med synpunkter och dela med sig av hur de upplever att det är att bo i Vaxholm. Enkäten finns på baksidan av vykortet och kan postas till Vaxholms stad senast 10 augusti. Inget frimärke behövs och svaren är helt anonyma.

Vill du berätta mer eller prata med någon direkt? Då kan du ringa oss på 08-541 708 19.

Mer information

Läs mer om hur Vaxholms stad arbetar med på hållbart åldrande.