Artikeln publicerades 4 juni 2024

E.ON förstärker elnätet i Vaxholm

Företaget E.ON har startat ett förstärkningsarbete i Vaxholm för att förbereda för en eldriven vägfärja mellan Vaxholm och Rindö. Samtidigt förstärks elnätskapaciteten till kunder i Vaxholm. Flera gator kommer att behöva stängas av för grävarbeten, bland annat Östra Ekuddsgatan, Kungsgatan, Soldatgatan, Ullbergs väg och Eriksövägen.

Trafikverket Färjerederiet har beställt två nya elfärjor som ska trafikera Ljusteröleden och Vaxholmsleden. Sträckan Östanå–Ljusterö blir först ut och trafikeras från hösten av elfärjan Alvaret.

Färjan som ska trafikera sträckan Vaxholm–Rindö heter Abisko. Den kommer att ha kapacitet för 60 bilar mot dagens färjor som tar 50. Abisko beräknas sättas i trafik första halvåret 2025.

Förstärkta elanslutningar

Elfärjan till Rindö innebär att E.ON kommer att förstärka elanslutningarna i Vaxholm. Samtidigt förstärks elnätskapaciteten till kunder i Vaxholm. Vissa gator kommer att behöva stängas av för grävarbeten.

Schaktarbetet är uppdelat i två delar. Det första, lite kortare arbetet i hamnen har redan inletts och beräknas vara klart i juni.

Efter skolavslutningen inleds ett mer omfattande arbetet på knappt två kilometer totalt. Det görs i flera etapper bland annat längs Östra Ekuddsgatan, en bit längs Kungsgatan, Soldatgatan, Ullbergs väg och en bit in på Eriksövägen.

Grävarbetet planeras vara klart till årsskiftet men tidsplanen kan komma att ändras. Därefter görs återställning och asfaltering så snart det är möjligt.

– Det här är ett omfattande arbete där vi kommer att påverka både vägtrafikanter och närboende, säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON. Men vi har noga planerat detta tillsammans med kommunen för att minimera störningar. Och jag hoppas på allas överseende och tålamod.

De entreprenörer som utför arbetet är ABEKA för den kortare sträckan i hamnen och Frijo för det längre arbetet. Samtidigt läggs även fiber ned på en sträcka i hamnen.

Bild på vägarbete i Västerhamnen.

Mer information

Information om avstängningar presenteras på Vaxholm.se under drift och underhåll.