Artikeln publicerades 19 december 2023

Ett steg närmare renoverad ishall

Stadsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett nytt förslag till en modern ishall i Vaxholm. 9 november antog nämnden för teknik, fritid och kultur förvaltningens förslag och vid kommunstyrelsens sammanträde 23 november togs en så kallat inriktningsbeslut. Det innebär att förvaltningen nu fått i uppdrag att arbeta vidare med ett av flera förslag.

Istället för att bygga en ny ishall föreslås omfattande renovering av den nuvarande. Renoveringen skulle bland annat omfatta en ny ispist med ny kylanläggning, isolerade väggar, ny ventilation, ombyggda omklädningsrum och solceller på taket. Renoveringen kommer dessutom att innebära att säsongen för ishallen förlängs.

I maj 2024 ska förvaltningen återkomma till kommunstyrelsen med en plan till grund för ett genomförandebeslut.