Artikeln publicerades 14 december 2023

Fina skolresultat för Vaxholms elever i årskurs 6

Enligt Skolverkets senaste statistik visar Vaxholms elever goda resultat i årskurs 6. 90,6 procent av Vaxholmseleverna, har godkända betyg i alla ämnen. Genomsnittet i Sveriges är 71,2 procent.

I slutet av oktober presenterades Skolverkets officiella statistik över betyg i årskurs 6 under läsåret 2022/2023. Andel elever med godkända betyg i alla ämnen är 90,6 procent i Vaxholm. Det är en ökning jämfört med föregående år då Vaxholmseleverna nådde upp till 89,5 procent.

Genomsnittet för samtliga skolor i riket är 71,2 procent och i Stockholms län 75,2 procent. Endast fyra andra kommuernala huvudmän i Sverige har högre andel elever med godkända betyg än Vaxholms stad. I Stockholms län ligger Vaxholm på plats nummer två, efter Danderyd (92,1 procent).

– Vi är både glada och stolta över våra elever i årskurs 6, säger skolchef Myrna Selenius. Det är fina resultat att ta med sig till 7:an och ger goda förutsättningar för det fortsatta lärandet i högstadiet.

Myrna Selenius pekar på tre huvudsakliga anledningar till framgångarna; hög andel behöriga lärare, stabil organisation och långsiktigt utvecklingsarbete.

– Vi har de senaste åren haft fokus på att arbeta med tillgängligt lärande – det vill säga att i planeringen och genomförandet av undervisningen utgå från elevernas individuella förutsättningar och behov. Det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla elever.

Hon vill också ge en stor eloge till pedagoger och skolledning i både förskola, låg- och mellanstadiet som tillsammans har lotsat eleverna till de goda resultaten.