Artikeln publicerades 28 maj 2024

Förlängt samråd för ändring av detaljplan 164 vid Tullbommen

Förnyat samråd: under perioden 28 maj - 20 juni 2024 visas samrådsförslaget i Vaxholms stadsbibliotek och kommunhusets reception, Eriksövägen 27. Förvaltningen har öppet för besök vardagar klockan 08:00 - 16:00. Inga ändringar har gjorts i förslaget, förlängningen handlar om formalia.

Samråd vänder sig i första hand till de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen.

Välkommen med synpunkter

Om du har synpunkter, skicka in ditt yttrande senast torsdag 20 juni 2024 till Vaxholms stads planenhet.

E-post: plan@vaxholm.se

eller

Adress: Vaxholms stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 185 83 Vaxholm

Mer information

Läs mer om ändringen av detaljplanen på vår webbsida: Ändring av Dp 164, kvarteret Tullbommen - Vaxholms stad Länk till annan webbplats.