Artikeln publicerades 7 februari 2024

Förslag till nya avfallsföreskrifter

Roslagsvatten har presenterat ett förslag till nya avfallsföreskrifter. Från och med 6 februari till 5 mars hålls ett samråd kring förslaget för att få in synpunkter från berörda hushåll och fastighetsägare. Välkommen att läsa och tycka till.

Ändringarna i föreskrifterna görs efter skärpt lagstiftning om sortering av avfall men också på grund av arbetsmiljökrav för de som arbetar med avfallshämtningen.

Föreskrifterna reglerar hur avfallshämtningen är organiserad och ansvarsfördelningen mellan kommunen och fastighetsägare. De innehåller bland annat bestämmelser om godkända behållartyper, hämtningsplatser, framkomlighet och sorteringskrav.

Samråd 6/2–5/3

Under tiden 6 februari–5 mars finns förslaget till avfallsföreskrifter tillgängliga på Vaxholms stads hemsida www.vaxholm.se.

Du hittar dem här:

Handlingarna finns också utskrivna att läsa i receptionen på kommunhuset, Eriksövägen 27. Öppettider måndag–fredag klockan 08.00-16.00, samt på biblioteket i Vaxholm.

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till stadsbyggnadsförvaltningen, via e-post stadsbyggnad@vaxholm.se, senast 5 mars.

 

Bilden visar kärl för sorptering av skräp.

Kontaktinformation

För frågor kontakta:

Mattias Skarelius Roslagsvatten AB
Telefonnummer: 08-540 835 00
Epost: mattias.skarelius@roslagsvatten.se

eller

Kristina Eriksson Vaxholms stad
Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kristina.eriksson@vaxholm.se