Artikeln publicerades 23 november 2023

Första spadtaget firades på Vaxö skola

Måndag 20 november togs ett symboliskt första spadtag för det nya annex som byggs på Vaxö skola. Efter sommarlovet 2024 är det tänkt att den nya byggnaden ska stå klar med flera nya undervisningssalar.

Kommunstyrelsens ordförande höll tal och skolans elever jublade när ett symboliskt första spadtag togs inför bygget av Vaxö skolas nya annex.

Den nya skolbyggnaden kommer bland annat att rymma en musiksal, en slöjdsal för textilslöjd och en för trä- och metallslöjd. Paviljongerna som finns på skolgården idag kommer att tas bort. En del av Vaxö skolas skolgård är redan avstängd för bygget och bottenplattan på den nya byggnaden är så gott som klar.

Ett symboliskt första spadtag vid Vaxö skola tas av Peter Lindqvist, Tina Runhem och Patrik Wågensand.

Peter Lindqvist, Tina Runhem och Patrik Wågensand.

På plats för att ta det första spadtaget var kommunstyrelsens ordförande Tina Runhem (M), ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Peter Linqvist (M) och Patrik Wågensand VD för Vaxholms stads byggentreprenör Rockmore.

Eleverna jublade

Utanför det avspärrade arbetsområdet hade skolans elever samlats för att följa spadtaget och det utbröt stort jubel och applåder när den treskaftade spaden sattes i marken och spadtaget togs i den symboliska grushögen.

– Det är bra att de bygger ett nytt hus, säger Bill 8 år som går i tvåan. Då kan paviljongerna försvinna så kan vi ha gungor där istället.

– Ja, det blir också bättre för förskoleklassen och ettan som går i paviljongerna nu, säger Agnese 8 år som också går i tvåan.

Eira och Fiona, är båda 11 år och går i femman. De tycker att det ska bli skönt med ny musiksal och slöjdsalar på plats i skolan.

– Då behöver vi inte gå så långt till musiken, säger Eira. Nu får vi gå till Storstugan när vi ska ha musik och ända till Söderfjärdsskolan när vi ska ha träslöjd.

Alla fyra eleverna tycker att Vaxö skola är en jättebra skola och på frågan vad som är bäst av allt svara alla fyra: lärarna.

– Våra lärare är jättesnälla och de gör lektionerna roliga, säger Fiona.

Enligt planerna ska det nya annexet på Vaxö skola vara klart för invigning under andra halvåret 2024.

Fyra barn vid ett stängsel på Vaxö skolas skolgård.

Bill, Fiona, Eira och Agnese ser fram emot den nya byggnaden.