Artikeln publicerades 28 maj 2024

Första spadtaget för nytt reningsverk

Tisdag 28 maj togs det första spadtaget för det nya reningsverk som ska byggas i Margretelund i Österåker. Anläggningen, som finansieras av Österåkers kommun och Vaxholms stad, kommer att bli ett av Sveriges modernaste med ny teknik och möjlighet att klara strängare reningskrav.

Solen sken och en grupp barn i från förskolan Ekorren i Österåker sjöng från scenen när det första spadtaget firades vid byggarbetsplatsen i Margretelund.

De båda kommunalråden, Michaela Fletcher från Österåker och Tina Runhem från Vaxholm, höll tal, liksom Roslagsvattens vd Christian Wiklund och NCCs vd Tomas Carlsson. Flera av dem påminde om att det är just för barnen och deras framtid som det nya klimatneutrala reningsverket byggs.

– Vi är stolta över ambitionsnivån att bygga Sveriges första klimatneutrala reningsverk, både för miljön och för våra kommuninvånares skull, säger kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm Tina Runhem (M). Det här arbetet kan också ge värdefull kunskap till andra kommuner och det är genom samverkan som vi kan utvecklas vidare.

Österåkers kommunalråd Michaela Fletcher (M) är också positiv till projektet.

– Det nya reningsverket säkrar vattenreningen i Österåker och Vaxholm för många år framåt och är även förberett för att klara av ett ökat behov i framtiden, säger Michaela Fletcher. Det medverkar också till stärkt krisberedskap och självförsörjning i båda kommunerna.

De fyra talarna tog sedan varsin spade och grävde på gemensam signal i en preparerad sandhög. De fick också hjälp av förskolebarnen som iförda gula låtsas-skyddshjälmar också grävde några tag i sanden.

Nödvändig renovering

De svenska vatten- och avloppsnäten står inför nödvändiga och omfattande investeringar. I de flesta kommuner närmar sig reningsverken slutet på sin tekniska livslängd vilket riskerar leda till problem. Även i Vaxholm och Österåker är behovet stort av ett nytt reningsverk för att även i framtiden kunna erbjuda invånarna rent vatten.

För flera år sedan inleddes ett arbete för att ansluta Österåker och Vaxholm till Käppala reningsverk. Till slut togs beslutet att Vaxholm och Österåker istället skulle gå ihop och bygga ett gemensamt reningsverk och nu är arbetet alltså igång.

Projektet drivs av Roslagsvatten och byggs av NCC.

Målet är att det nya reningsverket ska tas i drift 2027 och att det då kommer att vara det första klimatneutrala reningsverket i Sverige.

Ny modern teknik

Det nya reningsverket i Margretelund kommer att använda avancerad teknik för rening av avloppsvatten och blir först i Sverige med så kallad pyrolysteknik i full skala.

Pyrolysteknik innebär att slammet från avloppsvattnet hettas upp i en syrefri miljö och omvandlas till biokol. I processen tas farliga ämnen bort, till exempel läkemedelsrester, virus och tungmetaller.

Biokol används sedan som näringsrikt gödsel som samtidigt ökar jordens förmåga att suga upp vatten, vilket skyddar mot både torka och översvämningar.

Christian Wiklund vd Roslagsvatten, Michaela Fletcher Österåker, Tina Runhem Vaxholm och Tomas Carlsson vd för NCC tar ett spadtag.

Christian Wiklund vd Roslagsvatten, Michaela Fletcher Österåker, Tina Runhem Vaxholm och Tomas Carlsson vd för NCC.