Artikeln publicerades 17 oktober 2023

Gemensam kraftsamling mot våldsutvecklingen

Med anledning av den pågående våldsutvecklingen gör Stockholms län nu i en gemensam kraftsamling. Målet är att arbeta effektivare tillsammans på flera områden och att kontinuerligt dela lägesbild och information.

Samverkan Stockholmsregionen är sedan i början av oktober i aktiverat läge med anledning av den pågående våldsutvecklingen i länet. I Samverkan Stockholmsregionen ingår, förutom Vaxholms stad och Stockholms övriga kommuner, bland annat Polisen, länsstyrelsen, region Stockholm och Försvarsmakten.

Aktörerna i Samverkan Stockholmsregionen gör nu en gemensam kraftsamling och arbetar nära tillsammans i åtgärder och samverkan.

Målet är att arbeta effektivare tillsammans på flera områden och att kontinuerligt dela lägesbild och information över organisationsgränserna. Ett arbete pågår också med att förbättra hanteringen av individärenden mellan polis och kommun alla tider på dygnet.

Vaxholms stad deltar i Samverkan Stockolmsregionen bland annat genom informationsdelning och möten varje vecka.