Artikeln publicerades 16 februari 2023

Godnattsagor till Vaxholms barn

Högläsning för barn har visat sig främja både mental utveckling och hälsa. Det skapar bättre relationer med föräldrar och minskar risken för social utsatthet. Därför delar Vaxholms familjecentrum ut varsin godnattsaga till alla Vaxholms förskolebarn.

– Under 2022 fick vi statsbidrag för våldsförebyggande arbete, säger Madeleine Larsson, hållbarhetschef i Vaxholms stad. I slutet av året hade vi pengar kvar och bestämde oss för att uppmuntra till högläsning.

En tidig kontakt med böcker genom högläsning förbättrar barns språkutveckling, sätter igång fantasin, fyller på ordförrådet och förbättrar talspråket. Att uttrycka tankar utifrån text och bild ökar förmågan att förstå sin omvärld. Dessutom förbättras samspelet mellan barnet och föräldern vilket fungerar som en skyddsfaktor för barnen genom livet.

Vaxholmsbarnens favoritböcker

De tre godnattsagorna ingår alla i årets bokjury, Vaxholmsbarnens topplista på biblioteket. Böckerna delas ut via alla förskolor i Vaxholm.

Familjecentrum är ett samarbete mellan Vaxholms förskolor, öppna förskolan, socialförvaltningen, Svenska kyrkans öppna förskola och Barnavårdscentralen.

Omslag till de tre barnböckerna.

Godnattsagor till Vaxholms barn.