Artikeln publicerades 1 november 2023

Grundämnen på Repslagaregatan

Yttrium, Ytterbium, Erbium och Terbium – så står det skrivet på vägbanan på Repslagaregatan i centrala Vaxholm. Meningen är att de som promenerar längs gatan, både Vaxholmare och besökare, ska få med sig lite kunskap om Vaxholm.

Repslagaregatan med gatumålning.

Det är tekniska enheten som ligger bakom den nya utsmyckningen sm målats på gatan. Meningen är att uppmärksamma världsunika vetenskapliga upptäckter i Vaxholms stad.

Yttrium, Ytterbium, Erbium och Terbium är fyra sällsynta jordartsmetaller. De är också är fyra av de åtta grundämnen som upptäckts i Ytterby gruva. En skylt på Repslagaregatan berättar också att Ytterby gruva ligger på Resarös östra udde och att grundämnena fick sitt namn från den världsunika och historiskt viktiga platsen där de upptäcktes. Upptäckterna gjordes från 1794 och under cirka hundra år framåt och namnen är alla gjorda som en variant på ordet Ytterby.

Fyra jordartsmetaller upptäckta i Ytterby gruva:

Yttrium – kemisk beteckning: Y

Ytterbium – kemisk beteckning: Yb

Erbium – kemisk beteckning: Er

Terbium – kemisk beteckning: Tb