Artikeln publicerades 5 december 2023

Hållbart åldrande ska öka välbefinnandet

Under hösten har Vaxholms stad startat ett projekt som kallas Hållbart åldrande. Ett vykort har skickats ut till Vaxholms seniorer som fyllt 80 år där de bjuds in till hälsosamtal för att beskriva vad som ger välbefinnande och vad som står i vägen för det.

Projektledare Daniel Hansson och seniorstödjare Camilla Eriksson bjuder just nu in äldre i Vaxholm till frivilliga hälsosamtal i mindre grupper. Möten handlar det inte om att mäta syn, hörsel eller blodtryck. Här handlar det i stället om seniorernas syn på hälsa och välbefinnande.

– De äldre är experterna, vi är bara samtalsledare, säger Daniel Hansson. En fråga kan vara; Vad gör du till vardags som ger välbefinnande? Vad gör det lättare eller svårare att nå dit?

Alla förslag samlas sedan in för att försöka göra förbättringar där det är möjligt.

Såhär ser vykortet ut som skickas till Vaxholms 80-plussare.

Genomföra bra förslag

– Det är förstås inte allt som kommunen har rådighet över, men det finns säkert ändå många bra förslag som skulle kunna genomföras i en eller annan form, säger Daniel.

Projektet betalas med statsbidrag och är ett sätt att bidra till ett hållbart och hälsosamt åldrande. När de äldre framöver blir betydligt fler medan den arbetsföra befolkningen inte ökar behöver människor klara sig själva längre.

– Om vi inte ändrar på något nu så kommer vi inte att klara äldreomsorgen framöver, säger Daniel. Förutom att det är skönt att må bra för den enskilda personen så finns det en enorm samhällsvinst med att ha välmående äldre.

Seniorernas egen förmåga

Han är också övertygad om att seniorerna själva kan hjälpa varandra att öka välbefinnandet.

– Ibland underskattar seniorer sin egen förmåga. Det finns mycket att göra för varandra och tillsammans som inte kräver så mycket men som ger mycket tillbaka. Att vara fysiskt såväl som psykiskt aktiv tillsammans med god kost i ett socialt sammanhang – det är ett mirakelpiller för hälsan enligt forskningen, säger Daniel Hansson driver projektet Hållbart åldrande.