Artikeln publicerades 1 december 2023

Har du koll på ditt brandskydd?

Första december är brandvarnardagen. Meningen är att påminna om hur viktigt det kan vara att ha en brandvarnare hemma. När vi nu dessutom ska tända juleljus kan det vara bra att testa så att brandvarnaren fungerar.

Varje år inträffar tiotusentals bostadsbränder i Sverige och tre av fyra inträffar i hemmet. Ungefär en tredjedel av dessa inträffar i köket där spisen är största boven. En allt vanligare brandrisk är uppladdningsbar elektronik. Såväl batterierna i exempelvis en mobiltelefon eller elsparkcykel som själva laddaren kan börja brinna, även nya modeller.

Brandvarnardagen 1 december är en nordisk gemensam temadag. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en fungerande brandvarnare i hemmet. En brand kan växa snabbt. Brandvarnaren kan ge dig den extra minut som behövs vid brand så att du får tid och möjlighet att agera. Den extra tiden kan ge dig möjlighet att rädda liv och minska skadorna vid en brand.

Testa att brandvarnaren fungerar

När du tycker på testknappen testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut behöva bytas ut. Hjälper det inte att byta batteri behöver brandvarnaren bytas ut.

Hur ofta behöver den testas

Rekommendationen är att testa brandvarnaren:

  • en gång i månaden,
  • när du har satt upp en ny,
  • när du har bytt batteri,
  • när du har varit bortrest en längre tid eller
  • när du har gjort rent den.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en gratis sms-tjänst som påminner när det är dags att testa brandvarnaren. Välj själv med vilket tidsintervall du vill ha påminnelsen. Anmäl dig på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats.

En på varje våning

Brandvarnare ska vara CE- eller S-märkta och testade enligt SS-EN 14604.

Det är bra att ha minst en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. Placera brandvarnaren i eller intill sovrum så du blir väckt när det behövs som mest. Placera även brandvarnare nära platser där det är vanligt att bränder startar. Tänk på att om brandvarnaren placeras köket kan du få en del falsklarm, montera den hellre i ett angränsande rum.

Tänk också på att installera brandvarnare i fritidshuset.

Förebygg bränder

Vaxholms stad är medlemskommun i Storstockholms brandförsvarsförbund (SSBF) som finns tillgängliga dygnet runt – för din säkerhet och trygghet. SSBF hjälper dig snabbt om du har råkat ut för brand eller hamnat i nödläge. Dessutom arbetar kommunen tillsammans med SSBF för att minska samhällets sårbarhet och verka för färre olyckor.

Mer information

Information om hur du kan undvika bränder i ditt hem. Dessutom finns handfasta råd kring hur du ska agera om olyckan ändå är framme.

https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/ Länk till annan webbplats.

Samlad information bland annat om brandskydd för fritiden, i bilen, i båten, i skogen, eller utomlands på resande fot.

https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/ Länk till annan webbplats.

Information om systematiskt brandskyddsarbete och den tillsyn som Storstockholms brandförsvar gör av olika verksamheter. Samt information och råd kring brandskydd för specifika verksamheter, till exempel vårdmottagningen, skolan, hotellet och bostadsrättsförening.

https://www.storstockholm.brand.se/i-verksamheten/ Länk till annan webbplats.