Artikeln publicerades 18 juni 2023

Hemtjänsten får stjärnmärkning

I slutet av maj fick 19 personer från Vaxholms stads hemtjänst diplom och stjärnmärkning för väl genomförd demensutbildning. Det innebär att hela verksamheten nu blivit stjärnmärkt.

Glada personer i hemtjänsten som visar upp sina diplom.

I och med detta har drygt 80 procent av hemtjänstens cirka 40 anställda nu gått utbildningen och fått sina diplom och stjärnor. Det innebär att hela hemtjänsten är stjärnmärkt för det kommande året. En märkning som kommunens hemtjänst även haft tidigare.

Utbildningen görs i olika omgångar under några månader. Först genomförs tre webbutbildningar kring demens. Varje utbildning följs av ett kunskaptstest. Därefter arrangeras flera gruppträffar där deltagarna ses tillsammans med instruktör och chefer för reflektion, hemuppgifter, praktikuppgifter och diskussioner.

Firande med diplom och tårta

De nyblivna stjärnorna firades med diplomutdelning i hemtjänstens lokaler på Kapellgatan, jordgubbstårta och tacktal.

– Ni ska verkligen vara stolta över ert fina arbete, sa Michel Baumgarten (L) ordförande i socialnämnden. Jag är stolt över att Vaxholms hemtjänst nu är stjärnmärkt.

Utbildningen Stjärnmärkt har tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Vaxholms demenssamordnare Susanne Lindqvist är en av landets fem stjärninstruktörer och det är hon som har hållit i utbildningen i Vaxholm. Utbildningen finansieras genom statsbidrag. Märkningen behöver förnyas en gång om året. Alla behöver inte göra om utbildningen varje år men de nyanställda erbjuds möjligheten och hela verksamheten ska arbeta utifrån Stjärnmärkts utbildningsmodell.

– Vi har kommit långt i Vaxholm, säger Susanne Lindqvist. Vi följer Socialstyrelsens riktlinjer för att höja kunskapsnivån och då är den här utbildningen och stjärnmärkningen ett bra verktyg.

Möta personens behov

Utbildningen syftar till att arbeta personcentrerat, det vill säga att välja lösningar som passar just den brukare man för tillfället arbetar med. En levnadsberättelse skrivs till exempel för varje dement person så att personalen ska veta mer om människan bakom sjukdomen för att på så sätt bättre kunna möta personens behov.

Eva Lundberg är en av de nya stjärnorna inom Vaxholms hemtjänst som fick ta emot diplom och en liten stjärna i form av en pin. Eva har arbetat länge inom äldreomsorgen men är ganska ny i Vaxholm och har inte gått den här utbildningen tidigare. Hon tycker att kursen har varit intressant och givande.

– Det är alltid bra att fräscha upp kunskaperna även om man har jobbat med det här länge, säger hon. Vi har bland annat lärt oss mer om hur vi kan nå fram till dementa personer.