Artikeln publicerades 17 augusti 2023

Höjd nivå för terrorhot

Säkerhetspolischefen har beslutat att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot. Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Hotnivån ändras från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala. Höjningen av terrorhotnivån ska fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Enligt Säpo och Nationellt centrum för terrorbedömning (NTC) beror beslutet att höja terrorhotnivån inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Händelseutvecklingen med hot som under en längre tid riktas mot Sverige är allvarlig och påverkar Sveriges säkerhet.

– Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats och attentatshotet från aktörer inom våldsbejakande islamism har under året ökat, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen. Sverige har gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat till att betraktas som ett prioriterat mål. Detta hot bedöms nu kvarstå under en längre tid och därför har jag beslutat att ändra terrorhotnivån.

Fortsätt leva som vanligt

Säpo uppmanar allmänheten att leva som vanligt men att ta del av information från myndigheter. Var källkritisk och sprid inte obekräftade uppgifter.

Vaxholms stad följer kontinuerligt händelseutvecklingen och deltar i samverkan i region Stockholm tillsammans med andra kommuner och en rad myndigheter, bland andra länsstyrelsen, polisen, räddningstjänsten, sjukvården och kollektivtrafiken.