Artikeln publicerades 10 juni 2022

Hovrätten ger Vaxholms stad rätt i Campus-tvisten

En dom i Svea hovrätt fastställer i allt väsentligt tingsrättens dom angående tvisten om bygget av Campus Vaxholm. Domen från hovrätten innebär att företaget Fastec ska betala totalt 41,2 miljoner kronor plus ränta i skadestånd och ersättning till Vaxholms stad. Fastec ska också betala Vaxholms stads rättegångskostnader på 1,9 miljoner kronor plus ränta.

– Det känns väldigt skönt att det nu är avgjort så att vi efter snart sju år, nu kan lämna detta bakom oss. Vi känner oss stärkta av att även hovrätten anser att vi gjorde rätt när vi sa upp avtalet med Fastec, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C).

Bakgrunden är ett avtal som Vaxholms stad slöt med Fastec 2012 om att anlägga och bygga Campus Vaxholm. Efter att arbetet blivit kraftigt försenat valde Vaxholms stad att säga upp avtalet i oktober 2015 med hänvisning till väsentligt avtalsbrott.

Fastec stämde då kommunen på cirka 60 miljoner kronor och Vaxholms stad svarade med att stämma Fastec på drygt 30 miljoner kronor i skadestånd och ersättning för att färdigställa arbetet.

Tingsrätten gav Vaxholms stad rätt i att det var ett väsentligt avtalsbrott och dömde Fastec att betala 41,3 miljoner kronor inklusive rättegångskostnader. Fastec överklagade domen till Svea hovrätt som nu alltså i allt väsentligt fastställer tingsrättens dom och dömer Fastec att betala 41,2 miljoner kronor plus ränta till Vaxholms stad, samt 1,9 miljoner i rättegångskostnader plus ränta.

– Vi ser domarna i tingsrätten och hovrätten som en bekräftelse på att Vaxholms stad förvaltar Vaxholmsbornas pengar och intressen på ett ansvarsfullt sätt, säger Malin Forsbrand.

Senaste datum för att överklaga domen till Högsta domstolen är 8 juli 2022.

Mer information

Hela domen kan beställas hos Svea hovrätt, målnummer T 8169-19: Svea hovrätt, Beställ avgöranden och handlingar. Länk till annan webbplats.