Artikeln publicerades 10 oktober 2023

Inbjudan till fokusgrupp: att åldras i ett digitaliserat samhälle

FoU Nordost bjuder in seniorer till i en fokusgrupp för ett samtal på Kanonen fredag 20 oktober. Målet är ökad kunskap om äldre personers syn på mötet med digital teknik och digitala lösningar. Välkommen att vara med. Sista anmälningsdag onsdag 18 oktober.

Välkommen till ett samtal om hur det är att åldras i ett samhälle som blir alltmer digitaliserat. Fler och fler områden i livet påverkas av digital teknik och digitala lösningar. Nya möjligheter skapas men också nya svårigheter. Vi vill veta mer om hur seniorer upplever mötet med all denna teknik i dess olika former.

Forskning i nordostkommunerna

Samtalet hålls av personal från FoU Nordost, en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av socialtjänsterna i nordostkommunerna i Stockholms län och av Region Stockholm. Temat rör äldre personers delaktighet i det digitaliserade samhället. Målet är att ta fram kunskap åt socialtjänsten om äldre personers egna synsätt på hinder, utmaningar och möjligheter i mötet med digital teknik och digitala lösningar. Vilka behov av stöd finns och på vilka områden av livet? Hur kan kommunen hjälpa till för att minska utmaningarna?

Meningen är att få bättre inblick genom att ta del av seniorers erfarenheter och upplevelser. Det kan både handla om seniorers upplevelser av att själv ställas inför nya digitala lösningar, eller om upplevelsen av att vara anhörig eller bekant till någon som behöver hjälp i den här sortens frågor. Vad känns lätt och svårt, tryggt och otryggt, roligt eller frustrerande i mötet med det digitala?

När var hur

När: fredag 20 oktober klockan 14.00–15.30.

Var: Träffpunkt Kanonen, lilla caféet, Hamngatan 50.

Hur: Samtalet kommer att ske i grupp och leds av Christofer Lindgren och Sara Ahrén från FoU Nordost. Det tar cirka en och en halv timme i anspråk. Vi bjuder på fika.

Anmälan: Skickas senast 18 oktober till Christofer Lindgren, FoU Nordost via sms: 073-662 01 49 (skicka ett textmeddelande) eller e-post: christofer.lindgren@founordost.se.