Artikeln publicerades 13 juni 2024

Information om giftiga svampar till personer som inte har svenska som modersmål

Det har under de senaste åren förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar vädjar Giftinformationscentralen om hjälp med att sprida information om giftiga svampar till denna målgrupp.

Giftinformationscentralen har tagit fram informationsmaterial om de giftigaste svamparna i Sverige och översatt materialet till över 30 olika språk. Hjälp gärna till att sprida detta material till personer som inte har svenska som modersmål.

Material som finns att tillgå:

  • En varningsaffisch på engelska.
  • En broschyr med de giftigaste svamparna i Sverige, översatt till över 30 olika språk.

Materialet finns att ladda ner för utskrift på Mushroom poisoning, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats..

Mer information

Giftinformationscentralens broschyr på svenska: De farligaste svamparna i Sverige (pdf) Länk till annan webbplats.