Artikeln publicerades 11 september 2023

Kampanjvecka för hållbara skolresor

Under vecka 38 står ett antal tjänstepersoner från Vaxholms stad utanför skolorna och informerar skolbarn och föräldrar. Meningen är att uppmuntra till hållbara resor till och från skolan. Arbetet är en del av europeiska mobilitetsveckan.

Den europeiska mobilitetsveckan, tidigare trafikantveckan, infaller 18–24 september. Det är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Vaxholms stad fokuserar även i år på skolorna genom att informera om och uppmuntra hållbara sätt att ta sig till skolor. Tjänstepersoner från Vaxholms stad kommer att finnas vid någon av alla Vaxholms F–6 skolor på morgonen under veckan.

Syftet är att främja gång och cykling till skolan för de fördelarna det ger för trafiksäkerheten, hälsan och miljön.

I Sverige samordnas kampanjen av Trafikverket, läs mer:

Trafikverket.se Europeiska-mobilitetsveckan/ Länk till annan webbplats.

Information och inspiration för mer hållbara resor, läs mer:

Vaxholms stad, Cykla eller gå till skolan, pdf Pdf, 197 kB.