Artikeln publicerades 20 november 2023

Landshövdingen besökte Ytterby gruva och kajen

På torsdag eftermiddag 16 november tog Vaxholm stad emot ett besök av landshövding Anna Kinberg Batra. Inför besöket hade Vaxholms stad förberett ett program som innehöll besök i världskända Ytterby gruva på Resarö och inblick i Vaxholms stads största investeringsprojekt; renoveringen av kajen - hjärtat av Vaxholm.

Landshövdingen och kommunstyrelsens ordförande lyssnar intresserat på en presentation på kajen i Vaxholm.

Marie Wiklund, kommunchef, Anna Kinberg Batra, landshövding och Tina Runhem, kommunstyrelsens ordförande.

Det fanns mycket intressant att berätta om båda besöksmålen, och vid Ytterby gruva slöt representanter från föreningen Ytterby gruva upp och gav en kunnig och innehållsrik tillbakablick i gruvans historia och tankar om framtiden.

Erik Thorslund och Sven-Olof Kvimans guidning innehöll ett besök ovanpå berget, med en fantastisk utsikt över det historiska ”Stockholms lås”. Men även ett besök inne i gruvgångarna där företaget Mycomine fick tillfälle att berätta om sitt arbete med att testa en ny hållbar reningsmetod där svampar äter olja och flygbränsle i ett försök att sanera platsen från föroreningar.

Glada besökare ovanpå berget vid Vaxholms berömda gruva..

Guidning på toppen av Ytterby gruva. Från vänster: Erik Thorslund, Sven-Olof Kviman, båda från föreningen Yterby gruva, Marie Wiklund, kommunchef, Anna Kinberg Batra, landshövding, Tina Runhem, kommunstyrelsens ordförande och länsstyrelsens tillväxtdirektör Anna Conzen.

Från Resarö gick sedan färden mot hjärtat av Vaxön där Robert Klingvall och Anna Rhedin från Vaxholms stads stadsbyggnadsförvaltning mötte upp på kajen och gav en inblick i det omfattande renoveringsjobbet som nu tar fart och ska pågå en längre tid. De kunde på plats visa området som berörs och bilder på det planerade slutresultatet.

Två personer visar skisser över ett byggprojekt på Vaxholms kaj.

Robet Klingvall och Anna Rhedin från Vaxholms stads stadsbyggnadsförvaltning visade kajen idag och i framtiden.

Kommunstyrelsens ordförande Tina Runhem (M) och kommunchef Marie Wiklund fortsatte sedan med ett eget möte på kommunhuset med sällskapet tillsammans med tjänstepersoner från Vaxholms stad. De berörde ämnen som gav en bild av utvecklingen av Vaxholm och de speciella förutsättningar som en skärgårdskommun av Vaxholms storlek har, med 57 bebodda öar av totalt 70.

–Vaxholm har både spännande historia och goda möjligheter till tillväxt i framtiden. Det är intressant att se hur denna centrala skärgårdskommun kan utvecklas, säger landshövding Anna Kinberg Batra.

Kommunstyrelsens ordförande Tina Runhem (M) var nöjd med besöket.

  –Landshövdingens besök var mycket uppskattat och har stor betydelse, inte minst för att Vaxholm med dess värden och förutsättningar i vår unika kulturmiljö behöver upplevas på plats, säger Tina Runhem.