Artikeln publicerades 5 juni 2024

Militärövning i skärgården 5–20/6

Mellan 5 och 20 juni genomför Försvarsmakten den årligen återkommande marina övningen Baltic Operations (Baltops 24). Årets övning äger bland annat rum i Stockholms skärgård och blir den första i sitt slag med Sverige som Natoallierad.

Förutom i Stockholms skärgård äger årets övning också rum i Östersjön, Gotska sjön, Rigabukten och Bottenhavet samt på markområden i Sverige, Polen, Tyskland och Litauen.

Syftet med övningen är att Försvarsmakten tillsammans med Nato ska öva på säkerhetsansvaret i Östersjön och på att genomföra integrerade marina operationer.

Synlighet i skärgården

Längs med hela Stockholms skärgård kommer svenska och utländska amfibieförband att öva sin förmåga att verka mellan hav och land.

Ska du ut på semester i skärgården kan du komma att möta soldater, sjömän, stridsbåtar och tunga lastbilar. Under övningen genomförs även en del moment med skarpskjutning.

Följ förbud och varningsskyltar

Försvarsmakten vill uppmärksamma dig som vistas i skärgården under övningsperioden att inte beträda avlysta skjutfält. Under vissa övningsmoment kan det förekomma kraftiga explosioner med hög ljudfrekvens. Försvarsmakten tar ansvar och tillser att säkerhetsrutiner följs under övningsmomenten. På Korsö och Utö kommer det att genomföras mycket militärverksamhet under hela övningsperioden.

Aktiva fartyg och fordon

Till sjöss kommer örlogsfartyg från flertalet nationer att verka med uppgift att öva gemensam sjömålsstrid och minröjningsinsatser. Örlogsfartyg och mindre båtar kommer att röra sig i kustnära områden och inomskärs och kan orsaka större svall än normalt i övningsområdena. Därför uppmanas båtägare att förtöja och ankra fritidsbåtar ordentligt.

Vill du veta mer om hur du agerar till sjöss när du möter något av Försvarsmaktens fartyg kan du läsa mer här: Råd till båtfolk och skärgårdsboende, Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

Annan verksamhet under övningen kan innebära ökad fordonstrafik, andra nationers fartyg till sjöss och nära kusten. Detta kan orsaka svall och buller både från fartyg men även från flyg och helikoptrar där vissa moment kan innebära lågflygning.