Artikeln publicerades 8 november 2023

Munskydd återinförs inom omsorgen

Från och med onsdag 8 november inför Vaxholms stad åter munskydd (tillsammans med vanlig skyddsutrustning) vid patientnära arbete i hemtjänst, på särskilt äldreboende, på LSS-boende och i dagverksamhet.

I Region Stockholm har antalet bekräftade fall liksom antalet inneliggande på sjukhus med covid-19 ökat under de senaste veckorna. Det tyder på att vi nu ser början på vinterns luftvägsvirussäsong och därmed återinförs rekommendationen om ”source control” (användning av munskydd) vid patientnära arbete (inom 2 meter).

Rekommendationen gäller för medarbetare och studenter inom vård och omsorg där patienter som löper hög risk för allvarlig sjukdom vid tex influensa och covid-19 vårdas.

Vaxholms stad följer rekommendationen som kommer från Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien Stockholm och Region Stockholm och och kommer att börja använda munskydd (förutom vanlig skyddsutrustning) vid omsorgsarbete i hemtjänst, SÄBO (särskilt boende för äldre), LSS-boende (boende inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och dagverksamhet.

Vaccin mot svår sjukdom

Vaccinationskampanjen för covid-19 och influensa är i full gång. Vaccination är ett bra skydd mot svår sjukdom och död.

Rekommendationen om att använda munskydd gäller inte för allmänheten men tänk på att stanna hemma om du är sjuk för att minska risken att smitta andra.