Artikeln publicerades 19 juni 2024

Nästa steg för nytt äldreboende

Kommunstyrelsen har beslutat om upphandling och byggnation av ett särskilt boende för äldre på Norrberget. Beslutet innebär att upphandlingen kan starta efter sommaren med målet att börja bygga under våren 2025.

Vid senaste sammanträdet i kommunstyrelsen, i slutet av maj, godkändes stadsbyggnadsförvaltningens projektering för det särskilda boende för äldre som ska byggas på Norrberget.

- Det är inte helt lätt att bygga såhär mycket, både bostäder och skyddsrum, på en liten, ganska backig tomt, säger Lars-Inge Littlewood, chef för stadsbyggnadsförvaltningen.

Han beskriver också att det finns många styrande regler i detaljplanen och att det dessutom är viktigt med god tillgänglighet runt byggnaden för att kunna hämta och lämna de boende på ett säkert sätt.

Nu när kommunstyrelsen gett klartecken kan upphandlingen och därefter bygget komma igång. Nu pågår slutgranskning av förfrågningsunderlag till upphandlingen.

Plats för 62 boende

Planerna gäller ett modernt boende som ska smälta in väl i Vaxholms stadsmiljö med träpaneler och snickarglädje vid gavelspetsarna. Totalt ska byggnaden ha plats för 62 boende.

Efter sommaren inleds upphandlingen där det bestäms vilket företag som ska bygga. Om allt går enligt nuvarande planer blir det byggstart våren 2025. Boendet beräknas då vara klart för inflyttning under sommaren och hösten 2027.

– Under projekteringsarbetet har byggpriser ökat i takt med inflationen vilket gjort att kostnaden för alla byggen har stigit. Men eftersom byggbranschen har stannat av så hoppas vi ha goda möjligheter att få in prisvärda anbud, säger Lars-Inge Littlewood Larsson.

Bilden är en illustration som visar Norrberget och det nya särskilda boendet.

Visionsbild av det kommande särskilda boendet för äldre på Norrberget. Illustration: Tolark arkitektbyrå.